...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން
ާ ޚާއްޞަ ވެދުމެއް ކުރުން.
މިވެދުން ކުރާނީ އެކިބައި ބަޔަށް ވަކިވަކީންނެވެ.
މިވެދުންގެންދާނީ، ރަންވަރަނގުހިއްޕައިފައިވާ ބޯކަރުދާހު ގޮށްޓެއްގައެވެ.
ރާއްޖެ ތެރޭގައިނަމަ ވިޔެފައިވާ ގޮށްޓެއްގައެވެ.
މިދިއުން ދާއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ގޮށްޓެއް އޮންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ