...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށިދީދި
ނ.
ދުނބުރި ފަތުގެ ކުރީކޮޅު ބައެއް ނާރުތައް ހުންނަފުށަށް ލަނބައިލައި ކޮޅުގައި ލޯވަޅެއް ހުންނަގޮތަށް ދެފަރާތް ފައްތަރުކޮށް އިލޮށި ކޮޅެއް ޖަހައިފައި، އެ ލޯވަޅުން ތަނޑިނެރެގެން ހަދާއެއްޗެއް.
މިހަދަނީ ކުޑަ ކުދިންގެ ކުޅޭކުޅޭ ދަރިފުޅަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ