...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށް
އް ތަންތަނުގައި ގޮށްގޮށް ހެންހުންނަ ގުނަވަނެއް.
މިއީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެއްޗެހި އުފައްދައި ބޭނުންނުވާ ބައެއްޗެހި ނައްތައިލާ ގުނަވަނެއް.
މިސާލު:
ކުޅުއުފައްދާގޮށް.
(6) ފަށެއްގެ ދެކޮޅު ހުޅުވުމަށް ބާރުކޮށް ޖަހާމަޅި.
މިސާލު:
(ހ) ވަގޮށް.
(ށ) ދަމާގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނވަގޮ . ހުޅި . ހުވަނދަގެނޑި . ހުވަނދަގޮނޑި . ހުވަކެށެ . ރާއްޖެބަލި . ބަނޑަށްގޮށްއެރުން . ބަނޑަވަރުގެލުން . ބަޖިޔާ . ބާރަނަ . ބުރޫ . ބުރޫއެރުން . ބުޅިގޮށް . ބުމަހެދުން . ބުސްކޯޓު . ބޮނޑޮރަޅަގޮނޑި . ބޮޅުޖެހުން . ބޮކުސިން . ޅިއައި . ކައުޑާތޮނަ . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކާށި . ކުޅަނދުރުގެނޑި . ކުޅީކުކުޅު . ކެރަނދުރުގެނޑި . ކެޑެބައިދެމުން . ކެޑެބާދެމުން . ކޮނޑުކެނޑި . ކޯރި . ކޯރިގަނޑު . އަހްރާމު . އަރިކަރު . އަރިކަރުލިބާސް . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . އަސް . އަސްޖެހުން . ވަރި . ވަރިބަސް . ވަރިކުރުން . ވަރިވުން . ވައިހިފުން . ވައިގޮށް . ވަތް . ވަތްކެނޑުން . ވަގޮށް . ވަގޮއަހަ . ވަގޮއަނހަޖެހުން . ވެސްކޯޓް . މަރިޔަނބުގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ