...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްރާޅު
ބަބުން، އެގޮތް މިގޮތަށް އުފެދިފައި ހުންނަ ރާޅު.
(2) ގޮށްގޮށަށް ހުންނަރާޅު.
(3) މަޖާޒު:
މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު އުފައްދާ ހަމަނުޖެހުން.
މިސާލު:
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާހުއްޓާ އާދަނުއައިސް ހަޅޭއް ފަޅޭއްލަވައިގަނެ ގޮށްރާޅެއް އުފައްދާފައި ހިގައްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާރަނަ . ފަރޮފަކުލް . ފަކުލް . ފަކޫ . ފަކޫގަނޑަ . ގޮނޓެރަޅެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ