...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްބުރި
ނ.
(1) ގަހަކުން ކަނޑައިލައިފައިއޮތް ގޮށްހުރި ބައެއް.
(2) މަޖާޒު:
ވަށްއަގުޅި އަޅައިފައި އޮންނަ ކަންނެޔޮބުރި.
(3) ކުރުކޮށް ފަލަކޮށް ތިބޭމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ