...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްކުޅަނދުރު
ނ.
ފަތްވަރަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ، ބިންމަތީގައި ފެތުރޭގޮތަށް ހެދޭގަހެއް.
މިގަހުގެ އަޑިޔަށް ފައިބާ އެއްޗިއްސަށްވެސް ކިޔަނީ މިނަމެވެ.
މިއީ މީރު ވަސްދުއްވުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ، ވަރަށް މީރުވަސް ދުވާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދަގޮނޑި . ބޮނޑޮރަޅަގޮނޑި . ކައުޑާތޮނަ . ކުޅަނދުރުގެނޑި . ކެރަނދުރުގެނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ