...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްކެޔޮ
ނ.
ސަންޕާކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިވައްތަރުގެކެޔޮ ފައްކާވެފައި ހުންނަ އިރުވެސް ކެޔޮވަކުގެ ތެރޭގައި ގޮށްގޮށަށް ހަރުކޮށް ހުންނަ ތަންތަންކޮޅު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅީކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ