...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްވަޅު
ނ.
ފޭރާމުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަގޮށް، އެޅުވުމަށް ފޭރާމުގައި ހަދައިފައި ހުންނަ ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮށްވަޅަ . ގޮށްވަޅުޖެހުން . ގޮށްވަޅެ . ގޮށްފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ