...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްވިރުވުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ނާރެއްގައި، ނުވަތަ މަސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ކުދި ހަރުތަންތަންކޮޅު، ފަރުވާދީގެން ރަނގަޅުކުރުން.
(2) ފުށް އުއްސައިގެން ފޮނިއެއްޗެހި ހަދާއިރު އޭގައި ހުންނަ ފުށްގުޅަގުޅަ އަތުން ފިއްތައިގެން ގުޅަގުޅަޔަށް ނުހުންނާނޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ