...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްމަސް
ނ.
ބުރަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކަސްރަތު ކުރާމީހުންގެގުނަވަންތަކަށް އަރައިފައިހުންނަ، ހަރު ވަރުގަދަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮޓެމަހަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ