...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްފަތި
ނ.
ގަމީހާއި ލިބާސްފަދަ އެއްޗެހީގެ ގޮށް ހަރުކުރުމަށާއި، ގޮށްވަޅު ހެދުމަށް މަޅައިފައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮށްފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ