...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްފުޅަނގި
ޭ ސޫތްޕެއް.
މީގެ ދެވައްތަރެއް އުޅެއެވެ.
އެއީ މުށިކުލަ ހުންނަ އެއްޗަކާއި ފެހި ކުލަ ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ފޮއްޓުގައި ލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ގަސްގަަހަށް ވަރަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެކެވެ.
މިއުޅެނީ ގިނައިން ދަނޑު މަތީގައެވެ.
ކުދި ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ