...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްލަރު
ނއ.
(1) އުޅޭއުޅުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހަރުކަށިގޮތްބޮޑު.
(2) ކުރާ މަސައްކަތުގައި، ނުވަތަހަދާ އެއްޗެހީގައި އޮމާންކަމެއް ފާޑެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ