...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްޖެހުން
މ.
(1) ނަނާއިރޮދިފަދަ އެއްޗެހީގެ ދެކޮޅުގުޅުވުމަށް ބާރުވާ ގޮތަށް މަޅިޔެއް ޖެހުން.
(2) ގޮށަކަށް ހެދުން.
(3) މަޖާޒު:
ކާވެނީގެ ގޮތުންގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުމަހެދުން . ބޮޅުޖެހުން . އަސްޖެހުން . ވަގޮއަނހަޖެހުން . ގޮށަޖެހުން . ގޮޓެޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ