...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑި
ިފައި ހުންނަ ހަރުބައި.
(3) ބައެއްކަހަލަ ގަސްގަހާގެހީގެ މައިމުލާ ގުޅުވައިގެން ބިމުގެ އަޑިޔަށް ފައިބާ ބައި.
މިސާލު:
(ހ) މުރަނގަ ގޮނޑި.
(ށ) ފަޅޯ ގޮނޑި.
(ނ) މުޅާ ގޮނޑި.
(4) އިންސާނުންނާއި ބަނޑުއަޅައި ވިހާ ތަކެތީގެ އުރަމަތީގައި ބައެއް ފަހަރަށް އުފެދޭ ހަރުބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީގަސް . ހަންޑިކައްޓަލަ . ހަންޑިއަސް . ހަކުރު . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތްމީރު . ހިނދިވަޅު . ހިރިފިނޮޅި . ހިރިދަތި . ހިރުކޭތަލަ . ހިއްތަލަ . ހުށިގެނޑި . ހުނި . ހުނިގެނޑި . ހުނިގޭނުން . ހުނިގޮނޑި . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުނުގޮނޑި . ހުންގާނު ގޮނޑި . ހޫނި . ހޫނިފެލާ . ނަރުގިސް . ނީލަން . ނީލަންގޮނޑި . ނުބައިއެއްޗެހި . ނެގުން . ނޮޅިވަޑާ . ރައިވައް . ރާގޮނޑިކޮލި . ރާޒަވާފެލަގަނޑަ . ރީނބުރުފިލާ . ރީނބުރުފިލާ . ރީނބޫ . ރީނދޫ . ރީމުރަނގޮނޑި . ބަދި . ބިހަލަ . ބިންކޭލަދަ . ބިންފަޅަ . ބިލެއްކައްޓަލަ . ބިލެތްކައްޓަލަ . ބިޗޫވިނަ . ބީޓުރޫޓު . ބުރަނދަ . ބުރަނދަގޮނޑި . ބުކުންފަތް . ބެންޗު . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ބޮނޑޮރާޅަ . ކަހަނެގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ