...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑި ހުސްވުން
މ.
ތަނަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މީހަކު އެކަމުން ވަކިވުވުމުގެ ނުވަތަ ވަކި ކުރުވުމުގެ ސަބަބުން މަޤާމު ހުސްވުން.
މިސާލު:
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އަތޮޅެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮނޑި ހުސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ