...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން
މ.
ކުޑަކުޑަ އަންހެންކުދިން މަންމައަކަށް ވެގެން ކުޅޭކުޅޭ ބުދުފަދަ އެއްޗެއްސަށް ކާންދީ، ބުއްދީ ހަދައިގެން ގެންގުޅުން.
އިހުގައި މިގޮތަށް ގެންގުޅެނީ ކައިވަތެއްގެ ދިގުމިނުގެ ހަނިހަނި ލަކުޑިކޮޅަކުން ހަދާފައި އޮންނަ ހަނިދިގު ސިފައިގެ ގޮނޑިއެކެވެ.
ގޮނޑި ކޮއްކޮ ކިއަން ފެށުނީ މިހެން ވެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ