...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑިއަށް އެރުން
މ.
ވިހެއުމުގެ ނިޝާން ފާޅުވުމުން ފޫޅުމާމަ އެނދުމައްޗަށް އަރައި ތުރަވާ ތަން ފެންނަ ހިސާބު ކައިރީގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުޑަގޮނޑި އެއްގައި އިށީނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ