...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑިފޭބުން
މ.
ބައެއް ގަސްގަހުގެ މުލަށް ފުށްއެރުން.
މިސާލު:
(ހ) ވިހަލަގޮނޑި އުފެދުން.
(ށ) ދަނޑި އަލުއިގަހުގެ މޫ ފަލަވެ ފުށްއެރުން.
(ނ) ބުރަނދަގޮނޑިގަހުގެ މޫފަލަވުން.
(ރ) ގޮށް ކުޅަނދުރު ގަހުގެ މުލުގައި ގޮށް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ