...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑިފޮއިއެޅުން
މ.
(1) ގޮނޑިފޮއި ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން އެޅުން.
(2) މަޖާޒު:
ލައްޒަތު ނުލިބޭ ވަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބޮޑު ފިރިހެނަކު ޖިމާޢުވާން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ