...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑިޖެހުން
މ.
(1) އިށީނދެ އުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޒާތްޒާތުގެ ގޮނޑި އުފެއްދުން.
(2) ގެރިބަކަރިން ކިރުފެލާއިރު އޭގެކިރުގައި ތެޅުން.
(3) ތަނެއްގައި ގޮނޑި އެތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ