...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑުނެގުން
މ.
(1) އާއްމުކޮށް ކުނިއަޅަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ތަނެއް ސާފުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
އެއްފަހަރާ މާގިނަ އެއްޗެހި އެއްކޮށްގެން މާގިނައިން ކެއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ