...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑުވުން
މ.
(1) ގޮނޑުދޮށާ ކައިރިވުން.
(2) ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަށްރަށާ ކައިރިވަމުން އައުން.
(3) ކަނޑުން ލަނގުވާތަކެތި ބޭރުކަޑުން ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ފަރުފަރުގެ ބޭރާއްި ކައިރިވަމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ