...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި
ޮޅު ކިޔުއްވަން ދުރުވާ ދަތުރު ރަށްރަށުން ކުރާ ވެދުމެއް.
މިކަންކުރާ ގޮތަކީ ވާރުވެރިޔާ ރަށަށް ފައިބަންނަވާ ވަގުތު ދަނޑިއެއްގައި ބޮލިކޮއްޓޭ އެއްލައި ދެމީހަކު ކޮނޑުއަޅައިގެން ވާރުވެރިޔާއާއެކު ފަތްކޮޅު ކިޔުއްވާ ތަނަށް ގެންގޮސް ބޮލިކޮއްޓޭ އެތާނގައި ބާއްވަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ