...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑުދޮށު ގުނބޯ
ނ.
(ޅ) ގޮނޑުދޮށު ރާޅުޖަހާ ފަރުގައި ވެލިގަނޑުތެރޭ ވަލުޖަހައިގެން ތިބޭ އެއްޗެއް.
މި ވައްތަރުވާނީ ކުޑަކުޑަ ކަހަނބަކާއެވެ.
މީގެ އެންމެ ބޮޑެތި އެއްޗެހީގައި ހުންނާނީ އެއް އިންޗިއެވެ.
މި ގުނބޯ އަތްމަތީގައި ބާއްވައިގެން ވަށައިގެން ރޮނގު އަޅާގޮތަށް ހަދަން ފެށުމުން އޭތި ފަހަތަށް ފަހަތަށް ޖެހި އެނބުރި ހަދައެވެ.
މިގޮތަށް އޭތި ނައްޓާއިރުކިޔާ ބަންޖަކީ:
ގުބޯލޯ ސަރުމަދޯ ރަންނުބެލީއަ ކަލްކަތާ ޔާޟަނާޔާސޭސާ މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ