...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑުދޮށް
ނ.
(1) ދެފަސް ބެދުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މޫދާ ދެމެދު.
(2) މޫދާކައިރި ހިސާބުން ފެށިގެން މޫދާދެމެދު.
(3) ރާޅުޖަހާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޅޮވަޑޮ . ރާޅު . ވައިއިޅޭށި . ފުންނަ . ދިޔޮޅު . ގެރިގާ . ގޮޑެދަޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ