...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ
" ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ކިތަންމެ ނިކަމެތި ހާލެއްގައި ހުއްޓަސް ކަންކަމަށް މޮޅު ކުޅަދާނަ މީހުންވާނީ މޮޅު، ކުޅަދާނަ މީހުނަށްކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ