...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނި
ނ.
(1) ބައްޓަމާއެކު އެތެރެއަށް ވެފައިވާއަޑި.
(2) މޫދުން ރަށުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާތަން.
މިތަން އޮންނަނީ ފަސްގަނޑު ތެރެއިން ކަނޑިގެން ގޮސް ގޮންޏެއް ލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާގޯށި . ރަނގަބީލު . ބަނޑު . ބަނޑުރިޔާ . ބަނޑުދުރަ . ބަނޑުލުން . ބަތްޕޮޅި . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބިސްފެއްތުން . ބޭބަންގާޅީ . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮލުފޮތިކޮޅު . ބޯތަށި . ބޯތަށި ބަގީޗާ . ކުނބުރު . ކޮއްލަވާނި . ކޯ . ކޯޅިތަށި . އައްޑަނަ . އަތްގޮށި . އުނގު . އެކަނިކާތަށި . އޮޑާވަޅުން . ވަށްފުފުޅި . ވަނި . ވަޅަ . ވައިބަޑި . ވާދީ . ވެލިވަނި . މުޅޯށި . މުދީށި . ތަށި . ލޯވަށި . ގާހައް . ގޮނިކަށި . ގޮނިލުން . ގޮނި ލެއްވުން . ގޮނިޖެއްސުން . ގޯޑި . ގޯޑިއެރުން . ސަމުސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ