...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނީފުލަށް ފޭބުން
މ.
(1) މަސްބައްދާއިރު މަސްބައްދާ ގޮނީގެ ފުލަށް އެރުން.
(2) މަޖާޒު:
މަސައްކަތް ކުރާހާ ވަރުނެތް މީހުންނާމެދު ބުނެއުޅޭބަހެއް.
މިސާލު:
މޫސަބޭދެން މިހާރު އެހެރީ ގޮނީ ފުލަށް ފައިބައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮނީފުލަށް އެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ