...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނު
ނ.
(1) އެއްޗެހި އެޅުމަށް ފަނުން ވިޔެފައި ހުންނަމުޅި.
(2) މުށިމަސް ފަދަ އެއްޗެހި ބާނައިފައި އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ ކޮތަޅު.
(3) ގޮން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޗިގޮނު . ކަޅުމިޔާނގު . ކުރުއްޕަތް . ވިހަގޮނު . މިރިހިގޮނު . މިރެހެގޮނު . މިއާނގު . މިޔާގު . މިޔާގުދަޅު . މީގޮނުގެރި . ގޮނާ . ގޮނެ . ސަންޑައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ