...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނެއް ދިނިއްޔާ ވަށްޓެއް
(ހެއް) (1) މީހަކު ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ، އޭގެ ބަދަލުގައި ދޭންވާނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
(2) މީހަކު ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދީފިނަމަ، އެއަށްވުރެ ބޮޑު ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދޭންވާނެކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ