...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮން
ނ.
(ގ) (1) ހަތަރު އަރިގޮތަކަށް ބޭރުގެ ބުރުހުންނަ ފަރުމަހެއް.
(2) ނަނު އަޅާއިރު އުޅި ހިފެހެއްޓުމަށް، ލަކުޑިން ނުވަތަ މަޢުދަނުން ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ފިތް ކަނޑައިފައެވެ.
(3) ޖަހާގޮން.
(ގޮންޖެހުން (ބަލާ!)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުކުޅުމުޅި . އޮޅުމަސްލަނޑާ . ވަނި . ވެއްދުން . މަސްބެއްދުން . މީގޮނު . ގޮނި . ގޮނި ލެއްވުން . ގޮނު . ގޮން . ގޮންކާނި . ގޮންދުއްވުން . ގޮންގަނޑު . ގޮންގެރި . ޖަމަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ