...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮންކާނި
ނ.
ފޭލީގެ ކޮޅުމަތި ޖަހާއިރު އަޅާ ކުރެހުމަށް ކިޔާނަމެއް.
ގޮންކާނި ޖަހާނީ ފޭލީގެ މެދު އުއިގަނޑުގައި ނުވަތަ ފެ އުއިގަނޑުގައެވެ.
ދެންހުރި އަތްދޮށް ތަކުގައި ޖަހާނީ ހޯރަފިޔަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮންކާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ