...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮބިމޭރެ
ނ.
(ޏ) މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މި މިޔަރުގެ ބޮލުގައި ގޮނބިލާފައި ހުންނަ ގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ނުކުމެފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ