...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮބު
ޅާވައް.
(2) ބައެއް އެއްޗެހީގެ ކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަން.
މިސާލު:
ދިދަދަނޑީގެ ކުރީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮބު.
(3) ތަޅުފަދަ އެއްޗެހީގައި ހިފަން ހުންނަ ބައި.
(4) އަލަމާރި ވަތްގަނޑު ފަދަ އެއްޗެހި ހުޅުވާއިރު ހިފުމަށް ވަށްކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުބޮލި . ބޯވަތް . އިށި . އުށް . އުދަލިކާޅޯއް . މިދިލި . މިދިލިމަދު . މީދިލިއެށެ . މީދިލިމަދޮ . ގޮބަ . ގޮބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ