...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮބޮޅި
ނ.
(1) ދިވެހި ރުކުގައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިރިއަށްވުރެ ޅައެއްޗެހި.
(2) ލޮލުގެ ހުދުކަޅިއާއި ކަޅުކަޅި އެކުލެވިގެން ވަށްކޮށް އޮންނަބައި.
(3) ބިހުގެ އެތެރޭގައިވާ ރީނދޫބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިގޮބޮޅި . ރަތްކަނި . ބިހާނޑާ . ބިހުލަ . ބިސް . ބިސްގަނޑު . ބުންބާއަލަ . ބެހެކީނދި . ކިނދި . ކީނދި . ކީނި . ކުރިގޮބޮޅި . އަލަ . ވަށޮފަތް . ވަނދުގޮބޮޅި . ވައް . ވައްގަނޑު . މިރި . ފުނޮށި . ދަރިއަލަ . ދެކިނދިބިސް . ދެގޮބޮޅިބިސް . ތެނި . ލޯބޮލި . ގޮބަޅަ . ގޮބޮޅަ އަލަ . ގޮބޮޅަ ވާރޭ . ގޮބޮޅާ . ގޮބޮޅާ އަލަ . ގޮބޮޅިގަނޑު . ގޮބޮޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ