...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮބޮޅިޖެހުން
މ.
ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް.
މިކަންކުރާގޮތަކީ ދިވެހިރުކުގެ ގޮބޮޅިއެއްގައި ލިޔެ ވެސްނޫފަދަ އެއްޗަކުން ކަޅިކޮށް، ދުންބުރުވައި އޮޑިއެއްނަމަވެސް، އަދި ރަށެއް ނަމަވެސް ކިޔަވައި ނިއުޅުންކޮށް، ވަކި ތަނެއްގައި ޖަހައި ގޮބޮޅި ފަޅައިލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ