...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮޅާ
ނ.
ކަނޑުފަޅުގެ ތިލަ ހިސާބުގައި އުޅޭ ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތޮށިގަނޑު ބޯއެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
މިއީ މަސްކާން ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކާ . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަންދަ . ހަކިގޮޅާ . ހުދުގޮޅާ . ކުރިކީލަގޮޅާ . ކެހިގޮލާ . އަމަންޗި . އަމަތި . މުރަމަހި . ފޫޅުވައް . ފެންތެލަ . ފެންގޮޅާ . ލޯޅޯ . ގޮލަވަސް . ގޮލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ