...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮޅިޖެހި
ނއ.
(1) ދިގު ރޮނގާއި ހުރަސްރޮނގު ހުރި.
(2) ގޮޅި ގޮޅިއަށް ވާގޮތަށް ރޮނގުހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮޅިފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ