...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއިބެއޮޑީގައި ހަކުރު ދަމައިފައި އޮތްހެން
" ގޮއިބެއޮޑީގައި ހަކުރުދަމައިފައި އޮތްހެން" (މިސާލުބަހެއް) (1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެއްގެ އެތަން މިތަނަށް އެއްބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ލީމާ ބުނާބަހެއް.
(2) އެއްބާވަތެއްގެ އެއްޗެހިތަކެއް.
ތަނެއްގައި ތަރުތީބެއްނެތި އުކައިލައިފައި ހުރުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ