...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއިޖެހުން
މ.
ރަށެއްގައި ނުވަތަ ހިންނައެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމެއް ކޮށްފައި އޮއްވައި އެދަނޑުން ގޮވާން ކެނޑުމުގެ ކުރިން "ގޮއިވެރިޔަކު" އައިސްދަނޑުގައި ފާހަގައެއްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ