...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއްވާހަން
ނ.
ފުއްޕާހަމުގެ ތުނބަށް އަޑުގޮވާ ގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ ހޮޅިކޮޅެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ހަމެއް.
މިހަމަން ވައިދީފައި ދޫކޮށްލުމުން ވައިހުސްވަންދެން އަޑު ގޮވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ