...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއްވުން
ގޮއްވުން.
(2) ބަޑީގެ ވަޒަން ފޮނުވައިލުން.
(3) ބަޑިބޭސް ނުވަތަ ޑައިނަމައިޓް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ފުނޑު ފުނޑުކޮށްލުން.
(4) މަޖާޒު:
އަނގަ ގޮއްވުން.
(5) (ޏ.) ރޮއްވުން.
(6) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާއަށް މަލާމާތް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީސްކިޔުން . ރާންރާންލުން . ބަދަނެއްޓުން . ބަޑިޖެހުން . ބޫންބޫންއެޅުވުން . ކާކާލުން . މޮއްޓުން . ފަޓާސްޖެހުން . ފިސްތޯލަޖެހުން . ފުއްޓަކިޖެހުން . ދިކޮއެދިއްވުން . ތުއްޖެހުން . ގިބަރުއެޅުން . ގުގުރިދެމުން . ގޮއްވައިލުން . ގޮއްވުން . ސަންގުފުންމުން . ސަންގުފުމުން . ސޮއްގޮވުން . ޗަސްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ