...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއްފުޅަނގި
ނ.
މަސްކާށިދޫންޏާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަށިކުލައިގެ ސޫތްޕެއް.
މިއީ އުދުހޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްކާށިދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ