...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއްލަ
ނ.
ލަނބުރާނުގެ ކޮޅުގައި ޔާރީޖެހުމަށް ލަކުޑިން ލިޔެފައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ލޯވަޅުއެޅި އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރޮޅި . ގޮށްމަރު . ގޮއްލަވައު . ގޮއްލަވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ