...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއްލަރު
ނއ.
(1) މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން އޮމާން ކަމެއް ފާޑުވެރިކަމެއްނެތް.
(2) އުޅޭ އުޅުމުގައި ބަނިޔާދަން ކަމެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮށްމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ