...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވައިލެއްވުން
މ.
(1) ގޮވުން މިބަހުގެ މާތްގޮތް.
(2) އިލްތިމާސް ކުރެއްވުން މިސާލު:
މޭވާ އަޅާގަސް އިންދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ