...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވައިގެން
ކއ.
އެކުގައި.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އިންސާނުންނާއި ބައެއް ކަހަލަ ދިރޭ އެއްޗިއްސާ ބެހޭ ގޮތުން ނެވެ.
މިސާލު:
ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އަންނާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން . ބަތާވިގާ . ބެނޮވައިގެން . އަރަބިއޮޑި . އައިނަށްއެރުން . އައްޓަށްގެންދެވުން . އިސްތިހާރުކުރުން . މަހާނަދޮށަށްދާމީހާ . ފިރިބަލައިގަތުން . ފިޔޮއްކުކުޅު . ފީލުބާގަ . ގަންބަޅެނަގެހެ . ގޮވައިގެން . ގޮވައިގެން އައުން . ގޮވައިގެން ދިއުން . ގޮވުން . ސަފާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ