...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވައިގެން ދިއުން
މ.
އެކުގައި ގެންދިއުން.
މި ބަސް ބޭނުންކުރަނީ، އިންސާނުންނާއި ދިރޭ ބައެއްތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.
މިސާލު:
ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮވައިގެން ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ