...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވާން
ނ.
ކުރާ އަންނަ ގަސްގަހުގައި އަންނަ ތަކެތި.
މިސާލު:
ބިންބި، ކުދިބަތް، ޒުވާރި، ހަނޑޫ، ގޮދަން ފަދަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނގުއާވި . ބަނޑުކުރާ . ބަދައަށްދެމުން . ބުޅަވެރި . ކުރާގަނޑު . ކޮޅި . އަވަށުތަންޑުވަ . އަތޮޅުމުޅި . އެލަންގަލަން . ވައިފުޅައް . ވިހުރުވުން . ވުނަދާ . މައިނާ . މަޙްޞޫލު . މާދިހެދުން . މެ . ފާހިދެމުން . ފީވުން . ދަނޑުބިން . ދަނޑުބުޅި . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަނޑުވަޅިޖެހުން . ދަތިވާކުރުން . ދަޑޮގޮވާން . ތެޅުން . ލާފުރުން . ގުއާން . ގުވާން . ގުވާމެ . ގޮއިޖެހުން . ގޮވާންކުރުން . ގޮވާން ކެނޑުން . ގޮވާން އުކުން . ގޮވާމެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ